Com matricular-se ?

"En tres pasos senzills. . . "

Procés de matriculació

Els alumnes interessats en formar part del nostre centre hauran d’efectuar prèviament a l’inici de l’activitat la matriculació corresponent. Per realitzar-la caldrà seguir els següents pasos:

1

2

3

Omplir 

formularis

Fer pagament

matrícula

Autoritzar

domiciliació

Pas 1 : Enviar els formularis omplerts

Cal que ens adreceu degudament emplenats els següents documents : Formulari de Preinscripció i el Formulari de domiciliació bancaria (SEPA) amb les dades del nou alumne.

Pas 2: Fer el pagament de la Matrícula

Un cop el nostre centre hagi rebut els formularis, us trametrà un email amb les nostres dades bancaries  per que realitzeu l’abonament de la matrícula abans de la data d’inici de l’activitat. Us preguem que un cop hàgiu realitzat l’abonament ens adreceu un mail de confirmació. D’aquesta forma podrem fer efectiva la vostra plaça.

Pas 3: Autoritzar la domiciliació bancària

El dia d’inici de l’activitat caldrà finalitzar el registre d’inscripció autoritzant les vostres dades bancàries (IBAN, BIC i titular del compte) a fi de formalitzar l’autorització que ens permetrà l’enviament mensual dels vostres rebuts.

Informació/seguiment de l’activitat:

Us recordem que a banda de consultes directes que ens feu arribar, el nostre centre manté una comunicació periòdica amb els seus alumnes (a través del nostre whatsap 687 684 962 per mitjà del vostre mòbil/email), mantenint-los informats al llarg de tot el curs amb aquelles informacions que considera més rellevants: recordatori de dates d’inici, dates de presentació, festius, tutories, etc.

© 2020 Centre Berenguer.  Tots els drets reservats.

Mòbil/Whatsapp : 687 684 962     Tel: 93 727 17 04    

c/Borgonyó 1 local, Sabadell, 8206, Barcelona.