top of page

FAQ'S

"Ens agrada resoldre els teus dubtes"

El Top 10 de les consultes més habituals 

Els nous alumnes i en general aquelles persones que contacten amb nosaltres per primer cop, acostumen a formular-nos una sèrie de dubtes que ens agrada poder aclarir correctament abans d’iniciar qualsevol activitat.  Dins del vincle de confiança i transparència que ens esforcem per mantenir entre els nostres amics i alumnes us presentem un resum amb les principals consultes:

 • 1. Calen coneixements previs?
  No. Moltes de les nostres activitats d’iniciació estan destinades a un públic amb pocs/nuls coneixements sobre la temàtica d’interès. En el cas d’alumnes que desitjen incorporar-se a algun dels nostres programes anuals, realitzem un mínim « Exercici de Nivell » per poder determinar adequadament quin seria el nivell idoni que millor s’ajustaria per un correcte seguiment del programa.
 • 2. Tenim que portar materials de casa ?
  No. El nostre centre posa a disposició dels seus alumnes tots aquells materials grafico-plàstics i digitals que en siguin necessaris pel correcte seguiment de les nostres activitats: llàpis, colors,...calcadores, tauletes i ordinadors,.... De igual forma, per motius higiènics i preventius, el mostre centre proporciona als seus alumnes bates protectores convenientment higienitzades abans de cada sessió. (veure al nostre web informació COVID-19).
 • 3. Quin Programa i nivell hauria de fer ?
  El programa d’inscripció dels nous alumnes bé donat per 2 factors principals: l’edat de l’alumne i el nivell de coneixement que en disposa. D’aquesta forma ens assegurem que tant el grup d’alumnes que formen una classe com l´aprofitament individual de cadascun d’ells es realitza de forma òptima.
 • 4. Podem fer una classe de prova ?
  És una pràctica habitual en el CB, que les families dels nous alumnes dins els Programes Infantil, Nens i Teens; un cop realitzada una primera sessió en horari normal realitzin una primera tutoria amb els nostres professors per intercanviar unes primeres impressions al respecte. La realització d’aquesta sessió per part de l'alumne no representa cap compromís econòmic per l’alumne.
 • 5. Com es realitzen les entrades i sortides ?
  Per mantenir un màxim d’aprofitament del temps de classe preguem als nostres alumnes el màxim de puntualitat tant en l’horari d’entrada com el de sortida. En el cas d’alumnes dels Programes Children i Kids, preguem a les nostres families recullin personalment els nostres alumnes dins del propi centre.
 • 6. Quina és la duració de les classes ?
  En funció del Programa, la duració de les activitats estan ajustades a l'edat de l'alumne amb l'objectiu d'optimizar l’atenció i l'aprofitament del ritme de treball. De forma general la duració és la següent : Programa Children(1h/setm), Programa Kids(1h/setm), Programa Teens(2h/setm), Programa /Taller Adults (2h/setm)
 • 7. Com es desenvolupen les classes ?
  D’acord amb la nostra metodologia les sessions es realitzen en dos blocs relacionats. Durant la primera, el professor desenvolupa un contingut amb els materials didàctics i digitals que en disposa l’aula. Al mateix temps acompanya les explicacions amb les ajudes visuals que siguin necessàries. Durant el segon bloc el professor planteja diferents treballs on l’alumne incorpora els coneixements anteriors desplegant lliurement la seva pròpia creativitat. Paral·lelament a cada sesió cada l’alumne disposa del seu propi Dossier didàctic per realitzar el seguiment teòric i pràctic de l’activitat.
 • 8. S’obté alguna Titulació ?
  El nostre centre ofereix a tots els alumnes de Programes plurianuals un Diploma Propi que acredita la seva formació, un cop finalitzats la totalitat dels seus cursos. En el cas d'alumnes que forman part de cursos monogràfics, o especiaitzacions, el nostre centre expedeix certificats propis acreditatius.
 • 9. Hem de fer Treballs a casa ?
  En algunes ocasions alguns dels treballs plantejats al CB no poden ser finalitzats presencialment durant la classe. En aquests casos, de forma voluntària, alguns dels nostres alumnes desitgen poder acabar-los a casa amb la intenció de supervisar-los amb el Professor al llarg de les següents sessions. En el cas d’alumnes del programes Childrens i Kids, amb la intenció de que aquest material sigui retornat convenientment al dossier personal de l’alumne, és important que les famílies supervisin el control que l’alumne té del seu propi material.
 • 10. Com es realitzen els pagaments ?
  En el cas dels Programes anuals, de forma mensual el CB efectua remeses bancàries amb els imports corresponents. Aquests enviaments es realitzen durant la primera setmana de cada més.
Ancla 1
bottom of page