top of page

Confirmació d´antics alumnes

"No et quedis sense la teva plaça"

Confirmació de plaça pel proper curs

Amb la finalitat de realitzat una acurada previsió de places disponibles al nostre centre davant els propers cursos, anualment demanem a tots els nostres alumnes que confirmin la continuació dels seus estudis a la nostra escola. Per realitzar aquesta confirmació es necessari adreçar-nos degudament emplenat el formulari  de confirmació de Plaça amb les dades de l'alumne, indicant si s'escau, qualsevol modificació que es desitgi plantejar dins l'horari de les seves classes. Tan aviat com el nostre centre rebi el vostre formulari, us trametrà un email confirmant que la vostra plaça ha estat reservada pel proper curs.

Ancla 1
bottom of page