top of page

Renovació d´antics alumnes

"No et quedis sense la teva plaça"

Confirmació de plaça pel proper curs

Amb la finalitat de realitzar una acurada previsió de places disponibles al nostre centre davant els propers cursos, anualment demanem a tots els nostres alumnes que confirmin la continuació dels seus estudis a la nostra escola. Per realitzar aquesta confirmació es necessari adreçar-nos degudament omplert el formulari  de Renovació de Plaça amb les dades de l'alumne.

Tan aviat com el nostre centre rebi la vostra comunicació, us trametrà un email confirmant que la vostra plaça ha estat reservada pel proper curs.

 

Modificacions d'horaris per part de l'alumne

En cas de modificació d'horaris per part de l'alumne, caldrà que l'alumni ho indique en el moment d'omplir el formulari  de Renovació de Plaça.

 

Un cop rebut el formulari amb les modificacions desitjades, el nostre centre es posarà en contacte amb l'alumne per gestionar els possibles canvis/ modificacions. 

En aquells casos on no sigui possible la modificació d'horaris sol·licitada per  part de l'alumne,  el Centre Berenguer no es comprometrà a  la renovació de la plaça.

Dates de renovació

En el moment d'omplir el formulari de renovació caldrà que ens informeu de qualsevol modificació que es desitgi plantejar dins l'horari de les classes de l'alumne.

Un cop el nostre centre rebi la vostra demanda ens posarem en contacte amb vosaltres per gestionar la vostra petició

Data màxima de Renovacions 

  25% DTO 

Data màxima de Renovacions proper curs 2024-2025 *

01/06/24

* Un cop arribada la data màxima de renovació,  i en cas de no tenir cap comunicació per part de l'alumne. El Centre Berenguer tractarà de posar-se en contacte amb ell per conèixer el seu interès en la renovació.

Quan aquesta comunicació no sigui possible, el nostre centre procedirà a alliberar la plaça entenent el desinterès per part de l'antic alumne.  

Ancla 1
bottom of page