top of page

Per què el CB?

"Un projecte que ens fa diferents"

La actual oferta educativa

Encara avui en dia, molts centres educatius en arts visuals basen el seu metode de treball en una percepció clàssica sobre el funcionament cognitiu del nostre cervell. 

Enfront d'aquest fet cal assenyalar els diversos estudis amb un acostament psicològic i educatiu que destaquen que el cervell humà no està dissenyat per realitzar un treball de reproducció repetitiu. L'evolució biològica ho ha preparat per realitzar un major esforç cognitiu enfocat al reconeixement d'objectes, el raonament i la creativitat.

Per tant, davant d'aquests posicionaments tradicionals, en el CB volem destacar el nostre esforç per l'ensenyament  gràfic i digital basat en un Pla d'estudis amb temàtiques i conceptes que permetin a l'alumne desenvolupar i potenciar les seves capacitats creatives.

Que ofereix el CB ?

El nostre centre es distingeix per una Metodologia pròpia basada en la nostra àmplia experiència i gran coneixement de l'entorn visual. El nostre enfocament exclusiu i professional ens permet desenvolupar un pla d'estudis que agafa des de l'edat infantil fins a l'especialització adulta, personalitzant els coneixements segons edats i capacitats individuals de cada alumne.

Busquem que els nostres alumnes dominin les eines més professionals i els coneixements més específics i necessaris per exercir en el futur les més diverses labors on els coneixements adquirits en el CB els permetin mantenir  una actitud proactiva en el desenvolupament de la seva creativitat i desenvolupament d'idees, la seva capacitat d'anàlisi, i la gestió de projectes vinculats al món real, el disseny i la comunicació.

La opinió dels nostres alumnes 

Parlar del CB és parlar de +15 anys d’experiència en l’ensenyament d'arts visuals. En tots aquests anys hem treballat al costat dels nostres alumnes i famílies per millorar contínuament els nostres objectius i la nostra metodologia.  En tots aquests processos la valoració dels nostres alumnes ha estat un eix central amb que orientar els nostres processos i activitats.

Els resultats obtinguts en els diversos paràmetres estudiats ens han fet sentir satisfets amb els resultats obtinguts, motivant-nos més a seguir amb la millora contínua del nostre centre amb l'objectiu de destacar-nos sistemàticament pel nostre servei.

Ancla 1
bottom of page