top of page

Programa Childrens

Els alumnes infantils d’aquesta franja d’edat mantenen un pensament màgic sobre els objectes dotant-los de vida pròpia. Paral·lelament inicien els primers sentiments de cooperació, especialment  quan es tracta de realitzar descobriments en grup. La seva activitat és intensa i necessiten de moviment constant. En aquest sentit, la concentració es manté durant petits intervals, en conceptes senzills que no resultin abstractes. Presenten gran interès pel funcionament de les coses i la seves tècniques de realització. 

Objectius

Valorar l’autoconfiança, la introducció al treball en grup, la manipulació de diversitat de materials, El desenvolupament d´històries mentals que van associades al treballs gràfics de l’alumne. En resum el desenvolupament de la creativitat infantil, amb un ampli marge de realització.

 

objectius
Dades grals

Dades generals

Dirigit a:

Infants de 5 a 8 anys

Desenvolupament: 

Les activitats infantils del nostre centre presenten una baixa exigència en quant a la seva realització. Són activitats de poca durada, molt variades i novedoses, on les situacions d’experimentació i manipulació de materials són habituals. És important establir sempre un gran marge per la creativitat i les històries associades per l’infant al seu projecte, que sovint tenen la base en contes i històries fantàstiques. Coneixem la predilecció d’aquestes edats per les activitats amb un objectiu clar i facilment assumible, preferiblement quan inclouen normes bàsiques de cooperació i necessiten d’una manipul·lació llògica i concreta.

Materials i tecnologies:

 Els alumnes infantils presenten una gran predilecció per tot tipus de materials grafico-plàstics que facilitin la seva manipulació (colors, pinzells, pasta de modelatge, cartró, pintures, tisores, papers,...). En quant a les tecnologies, preferiblement amb un funcionament molt bàsic (led Pad, plumilles, compàs, regles,…). Els complements en activitats d’iniciació a les TIC que inicien a l’alumne en el mon digital, s´aniran incorporant gradualment.

Durada:

La duració d’aquest programa es realiza al llarg de 3 cursos ( oct-juny) de 1h/setmanal

Dates inici / final :

Set / juny

Nºalumnes:

8-10 alumnes/ classe

Nivells/cursos:

C1-C2-C3

Preu/cursos:

Matrícula anual *: 65,00€    Mensualitats (set-jun): 48,00 €

* inclou per cada alumne: dossier, materials, equips, bates protec.

continguts

Continguts

Dins d’aquest programa infantil els conceptes es distribueixen en blocs temàtics: personatges, animals, objectes, que incorporen formes bàsiques, caracterització, moviment, textures, acabats, etc.. 

Pla d´estudis Childrens

Nivells

Conceptes

Iniciació al dibuix i la forma, Imatges visuals i mentals, introducció als esquemes corporals bàsics simples, formes simètriques, percepció de la profunditat, Proporció, desproporció, moviment, Disseny, La composició, -Aplicació i formació dels colors ,El valor simbòlic del color. Tècniques i procediments: Suports, materials ( aquarel.la, gouage, ceres, llapis color i aquarel.lables, retoladors...), textures, fotomuntatges. Obra tridimensional, La composició a l´espai. Disseny de formes, percepció i composició, Volum i espai, anàlisi.  Informàtica, tabletes digitals, calcadores, projectors.

C1

Esquemes corporals bàsics i formes simples, proporcions, iniciació a Llums i ombres, Signes i Símbols gràfics, l´ espai i profunditat en el dibuix, Obra tridimensional:Volum i espai, Tècniques i aplicació i formació dels colors, Descoberta de suports i materials, mitjans tecnològics.

C2

Esquemes corporals bàsics, proporcions, Llums i ombres, diseny  gràfic,en l´espai i profunditat en el dibuix, Obra tridimensional: Volum i espai, Tècniques, aplicació i formació dels colors, pràctica amb diversos suports i materials, mitjans tecnològics

C3

Programa
bottom of page