top of page

Programa Kids

Els alumnes « Kids » disposen d’un pensament objectiu, realista i reflexiu, gradualment integrat dins la cooperació en equip i la acceptació social del grup. Presenten un fort desenvolupament de les seves habilitats i destreses físiques y un total desenvolupament motriu. Gradualment, la seva capacitat d’atenció i memòria s’ha incrementat i cap al final del programa ja presentarà un progrés visible en operacions abstractes. El seu camp d’interessos ha evolucionat i resulta variat, amb molta capacitat d’observació per les persones i les coses. La  realització del treballs és reflexiva, exigent i crítica, amb un ordre i estructura evident dels seus coneixements

Objectius

Transferir coneixements gràfics i digitals que permetin a l’alumne desenvolupar les seves idees de forma intuitiva. Fomentar la percepció visual i la capacitat d’imaginar solucions des de diferents  punts de vista.   

objectius

Dades generals

Dirigit a:

Infants de 8 a 12 anys

Desenvolupament: 

Les activitats Kids del nostre centre desenvolupen activitats més intenses i de llarga durada, amb un clar component de revisió que permet desenvolupar la crítica personal i grupal. Gran interès per descobrir i investigar amb gran ànsia pels coneixements. Facilitat pel treball en equip desenvolupant activitats conjuntes amb assignació de feines i responsabilitats

Materials i tecnologies:

Utilització de materials diversos grafico-plàstics i  l’utilització d’eines lleugerament complexes que incloguin tecnologies digitals de forma habitual i gradual

Durada:

La duració d’aquest programa es realiza al llarg de 4 cursos ( oct-juny) de 1h/setmanal

Dates inici / final :

Set / juny

Nºalumnes:

8-10 alumnes/ classe

Nivells/cursos:

K1 - K2 - K3 - K4

Preu/cursos:

Matrícula anual *: 65,00€    Mensualitats (set-jun): 48,00 €

* inclou per cada alumne: dossier, materials, equips, bates protec.

Dades grals

Continguts

Dins de las temàtiques, els coneixements s’orienten cap a la caracterització dels elements. Els personatges, els animals, els objectes y els ambients són alguns dels blocs que faciliten el desenvolupament del programa. 

continguts

Pla d´estudis Kids

Nivells

Conceptes

Formes bàsiques (2D).

K1

Caracterització i interpretació (2D).

K2

Moviment, Volum (3D)

K3

Textura, acabat i efectes especials (3D)

K4

Programa
bottom of page