top of page

Programa Adults

Els alumnes adults requereixen d'una especialització en la formació que els fa exigents en el desenvolupament de conceptes i la transmissió de coneixements. Disposen d'una predilecció clara per la formació que s'ajusta als seus interessos i un enfocament exclusiu als coneixements pràctics. Paral·lelament l'activitat formativa esdevé  intensa en quant a la durada de les sessions i al mateix temps requereix d'una aplicació equil¨librada de la teoria i la pràctica.  En aquest sentit, la concentració es manté durant intervals lllargs, facil¨litant el desenvolupament de treballs complexes i rics en detalls. 

Objectius

L´obtenció de coneixements especialitzats en les diferents temàtiques desenvolupades. L´adquisició de capacitats tècniques i d'aplicació pràctica en projectes reals amb una planificació i execució eficient. L`aplicació inmediata dels coneixements i l`autosuficiència en l´el·laboració de projectes.

objectius

Dades generals

Dirigit a:

Adults de + 16 anys

Desenvolupament: 

Les activitats del programa d'adults presenten una exigència mitja en quant a la seva realització. Són activitats de 2h que alternen la teoria amb el desplegament pràctic dels coneixements. Aquestes activitats, variades i ajustades al temari del programa, s'enriqueixen amb diferents tècniques d'el·laboració per permetre a l'alumne el descobriment i la pràctica amb diferents materials grafico-plàstics. És important destacar l´ ampli  marge que disposa l`alumne  per aplicar la seva creativitat als diferents exercicis disposats al temari. El plantejament dels treballs doncs, plantejats des d'un punt de vista general, resulten d'una execució particular sempre dintre dintre dels personals interessos de l'alumne.

Materials i tecnologies:

Cal destacar l'ampli ventall de tècniques plàstiques emprades dins aquest programa. Des de les més senzilles fins les més complexes, la seva aplicació es gradual fins arribar a un domini suficient per dur a terme els treballs desitjats. Dins d'aquestes tècniques a títol d'exemple: Grafit, carbó, aquarel.la, anilina, llapis colors, guaix, tinta, ceres,  acrílics, nogalina, aerografía, tècniques mixtes,... En paral·lel a aquests materials bàsics, s' empraran tecnologies complementàries bàsiques (led Pad, plumilles, compàs, regles,…). Finalment, l'aplicació de recursos plàstics i tecnològics recolzaran a través de software i tabletes digital, els coneixements de l'alumne en tècniques digitals actuals  amb una clar perfil multimedia.

Durada:

La duració d’aquest programa es realiza al llarg de 4 cursos ( oct-juny) de 2h/setmanals

Dates inici / final :

Octubre / juny

Nºalumnes:

8-10 alumnes/ classe

Nivells/cursos:

A1 - A2 - A3 - A4

Preu/cursos:

Matrícula anual *: 65,00€    Mensualitats (set-jun): 58,00 €

* inclou per cada alumne: dossier, materials, equips, bates protec.

Dades grals

Continguts

Dins d’aquest programa els conceptes es distribueixen en blocs temàtics: Figura humana/personatges, Objectes i entorn, ambients, etc. , Cadascun d'ells es desenvolupa a través diferents estils i tècniques d'expressió, combinant tant tècniques grafico-plàstiques com digitals.

continguts
Programa

Pla d´estudis Adults

Conceptes

Nivells

Frontal i perfil. INTRODUCCIÓ ALS DIFERENTS ESTILS I  ESPECIALITATS. CONEIXEMENT DE LA FIGURA HUMANA , PERSONATGES. OBJECTES I ENTORN. AMBIENTS, FONS I ESCENARIS. TECNIQUES D EXPRESSIO GRAFICA. DIBUIX I COLOR DIGITAL.

A1

Semiperfil. INTRODUCCIÓ ALS DIFERENTS ESTILS I  ESPECIALITATS. CONEIXEMENT DE LA FIGURA HUMANA , PERSONATGES. OBJECTES I ENTORN. AMBIENTS, FONS I ESCENARIS. TECNIQUES D EXPRESSIO GRAFICA. EL TEXT COM A  PART DE LA COMPOSICIÓ- I. DIBUIX I COLOR DIGITAL. PROJECTES-I

A2

Moviment. INTRODUCCIÓ ALS DIFERENTS ESTILS I  ESPECIALITATS. CONEIXEMENT DE LA FIGURA HUMANA , PERSONATGES. OBJECTES I ENTORN. AMBIENTS, FONS I ESCENARIS. TECNIQUES D EXPRESSIO GRAFICA. EL TEXT COM A  PART DE LA COMPOSICIÓ -II. DIBUIX I COLOR DIGITAL. PROJECTES-II

A3

Punts de vista. INTRODUCCIÓ ALS DIFERENTS ESTILS I  ESPECIALITATS. CONEIXEMENT DE LA FIGURA HUMANA , PERSONATGES. OBJECTES I ENTORN. AMBIENTS, FONS I ESCENARIS. TECNIQUES D EXPRESSIO GRAFICA. EL TEXT COM A  PART DE LA COMPOSICIÓ -III. DIBUIX I COLOR DIGITAL. PROJECTES-III

A4

bottom of page