top of page

Taller de dibuix i Il·lustració

Els alumnes adults requereixen d'una especialització en la formació que els fa exigents en el desenvolupament de conceptes i la transmissió de coneixements. Disposen d'una predilecció clara per la formació que s'ajusta als seus interessos i un enfocament exclusiu als coneixements pràctics. Paral·lelament l'activitat formativa esdevé  intensa en quant a la durada de les sessions i al mateix temps requereix d'una aplicació equil¨librada de la teoria i la pràctica.  En aquest sentit, la concentració es manté durant intervals lllargs, facil¨litant el desenvolupament de treballs complexes i rics en detalls. 

Objectius

L´obtenció de coneixements especialitzats en les diferents temàtiques desenvolupades. L´adquisició de capacitats tècniques i d'aplicació pràctica en projectes reals amb una planificació i execució eficient. L`aplicació inmediata dels coneixements i l`autosuficiència en l´el·laboració de projectes.

objectius

Dades generals

Dirigit a:

Adults de + 16 anys

Desenvolupament: 

Les classes del Taller de Dibuix i Il·lustració presenten una exigència senzilla en quant a la seva realització. Són activitats de 2h que alternen la teoria amb el desplegament pràctic de diverses tècniques pictòriques. Aquestes activitats, ajustades al temari del programa, s'adapten tant a alumnes amb coneixements bàsic  com aquells que busquen una iniciació en el dibuix i la il·lustració. El descobriment i la pràctica amb diferents materials grafico-plàstics serà la via per aprofundir en els coneixements, destacant l'ampli  marge que en disposarà l`alumne  per aplicar la seva creativitat als diferents exercicis disposats en el temari. Des d'un punt de vista general, el plantejament dels treballs resultarà sempre d'una execució particular dintre dels personals interessos de l'alumne.

Materials i tecnologies:

Cal destacar l'ampli ventall de tècniques plàstiques emprades dins aquest programa. Des de les més senzilles fins les més complexes, la seva aplicació es gradual fins arribar a un domini suficient per dur a terme els treballs desitjats. Dins d'aquestes tècniques a títol d'exemple: Grafit, carbó, aquarel.la, anilina, llapis colors, guaix, tinta, ceres,  acrílics, nogalina, aerografía, tècniques mixtes,... En paral·lel a aquests materials bàsics, s' empraran tecnologies complementàries bàsiques (led Pad, plumilles, compàs, regles,…).

Durada:

La duració d’aquest talleres es anual ( Set/Oct aJuny) : 2h/setmanals

Dates inici / final :

Set / Octubre a juny

Nºalumnes:

8-10 alumnes/ classe

Dades grals

Continguts

Dins d’aquest programa els conceptes es distribueixen en blocs temàtics: Figura humana/personatges, Objectes i entorn, ambients, volums, llums, ombrejats, textures, teoria del color, efectes..etc. ,

 

Cadascun d'ells es desenvolupa a través diferents estils i tècniques d'expressió, combinant diferents tècniques grafico-plàstiques.

Nivells/cursos:

Anual

continguts
Programa

Pla d´estudis taller

Conceptes

Anual

Figura Humana.

Esquemes corporals, proporcions,volums..

1

Objectes.

volums, perspectives, ombrejats, formes...

2

Ambients i entorns.

Ambients interiors, exteriors, perspectiva bàsica, profunditat,...

3

bottom of page